Co powinniśmy wiedzieć o wysłodkach buraczanych?

sie 2, 2021 przez

Co powinniśmy wiedzieć o wysłodkach buraczanych?

Karmienie krów mlecznych jest niezwykle istotne. Wtedy świetnie sprawdzą się wysłodki buraczane suche. Dzięki odpowiedniej dawce pokarmowej, w której udziałem są wysłodki buraczane, możemy mówić o prawidłowej syntezie białka poprzez odpowiednią mikroflorę żwacza, co korzystnie wpłynie na obniżenie u niego poziomu mocznika w mleku. To właśnie tego typu suche wysłodki buraczane są niezwykle cennym komponentem dawek pokarmowych dla mlecznych krów. Nie ma znaczenia w tym punkcie tak zwana wydajność mleczna.

Obniżone ryzyko wystąpienie kwasicy. O czum musimy pamiętać?

Sucha masa wysłodków to przede wszystkim strukturalne węglowodany, czyli włókno surowe, w którego skład wchodzi lignina, celuloza, pektyny, hemiceluloza, a także związki azotowe. W przypadku pektyn mówimy o zawartości od 10 do nawet 30 procent. To sporo. Natomiast nie możemy zapominać o tym, że fermentacja pektyn przez bakterie żwaczowe, jest zdecydowanie wolniejsza, niż ma to miejscu w przypadku skrobi. Z tego wynika, że to właśnie zastąpienie odpowiedniej części dawki zbożowych pasz buraczanymi wysłodkami znacząco obniża poziom skrobi. Efektem tego jest mocno ograniczone ryzyko wystąpienia kwasicy żwacza.

Jakie są rodzaje wysłodków buraczanych?

Kiedy chodzi o zawartość wody, wtedy wysłodki buraczane należy podzielić na mokre (do 12 procent masy suchej), prasowane (od 21 do 22 procent suchej masy), suszone (nawet około 90 procent masy suchej) oraz tak zwane wysłodki buraczane uszlachetnione (te są suszone z dodatkiem melasy). Do optymalnej metody uszlachetniania wysłodków zaliczamy ich prasowanie do osiągnięcia maksymalnie 22 procent masy suchej. W przypadku świeżych wysłodków buraczanych okres trwałości jest w pewnym sensie ograniczony i z tego powodu konieczne jest ich kieszenie. Takie oto wysłodki buraczana, które są kiszone, prasuje się mlekopędna oraz soczystą paszą i zaliczają się one do zdecydowanie najlepiej smakujących pasz dla krów mlecznych. Wtedy występuje „wiązanie” treściwych pasz. To uniemożliwia krowom sortowanie. Dawka dobowa dla krów w czasie zasuszenia może wynosić od 1 do 3 kilogramów, natomiast w szczycie laktacji od 2 do aż 6 kilogramów.

Paszą, którą określamy jako paszę o sporym potencjale energetycznym oraz paszą w stu procentach bezpieczną, jeśli chodzi o ryzyko zakwaszenia żwacza, są tak zwane wysłodki buraczane suche. Energia takiej paszy to aż do 85 procent wartości kukurydzy. Zasobność energetyczna takiej paszy jest możliwa dzięki zawartości węglowodanów. Szczególnie chodzi o pektyny. Te są odpowiednio wykorzystywane przez bakterie. Fermentacja w tym wypadku przebiega bardzo wolno i nie ma ryzyka zagrożenie obniżeniem pH treści żwacza. Takie wysłodki buraczane świetnie sprawdzają się jako wypełnienie niedoborów energii, która jest wolno uwalniana. Powinniśmy mieć tego świadomość, kiedy chcemy karmić nasze mleczne krowy oraz inne zwierzęta gospodarcze właśnie suchymi wysłodkami buraczanymi. Zdrowie, bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój zwierząt są w tym punkcie kluczowe.

Podobne

Tagi